AGILE MED EN KLAR METODE
MICROSOFT DYNAMIC SURE STEP

Vi vil arbejde så agilt som muligt, men med faste rammer. Derfor har vi fokus på høj faglighed, udvikling og indlevelse i vores projekter.

Vores udgangspunktet er altid Microsoft Dynamic Sure Step-metoden. Det er den officielle Microsoft Software-proces til Dynamics-projekter, som tager udgangspunkt i best practice, så der altid er styr på milepæle, roller og ansvar.

MICROSOFT D365 SURE STEP
PROJEKTMETODE MED SEKS FASER

Sure Step-metoden består af seks faser med hver sit sæt definerede aktiviteter og opgaver.
Nedenstående er vores vejledende bud på et projektforløb med udgangspunkt i Sure Step, der kan skaleres efter individuelle projekt-behov.

Diagnostisk

Hjælper med at afklare, afgrænse og opbygge forståelse for kundens overordnede forretningsbehov og -mål. Resultatet er en klar og tydelig dokumentation af, hvad kundens projekt går ud på, det vil sige, hvilken situation, der skal forandres, hvilket mål, der skal arbejdes hen imod, og motivationen bag. SolutionHouse’s rolle, ansvar og leverance i projektet afstemmes og evt. andre aktører og deres roller og ansvar beskrives. Hvor det er relevant, vil det fremgå hvilke forretningsprocesser, der er omfattet af projektet, og hvilken løsningsarkitektur, der lægges til grund for den efterfølgende analyse. Projekt-styregruppe etableres. Hovedtidsplan, samarbejdsform, leveranceteam og budget afstemmes.

Analyse

Kundens projektdeltagere forberedes med relevant og overordnet træning i løsningsarkitekturens komponenter.

Kundens overordnede forretningsprocesser og krav til SolutionHouse’s leverance gennemgås og dokumenteres efter behov. Løsningsudkast udarbejdes og gennemgås/testes i tæt/agilt samarbejde med kunden, der tager ansvar for foreløbige beslutninger om overordnet opsætning og evt. udvikling af tilpasninger. Løsningsarkitekturen revurderes og fastlægges. Aktiviteter, der kræves for at gennemføre resten af projektet, defineres og estimeres. Hovedtidsplan og budget revurderes.

Design

Kundens projektdeltagere forberedes med relevant og detaljeret træning i løsningsarkitekturens standard komponenter.

Den fastlagte løsningsarkitektur, og de overordnede løsningsudkast udmøntes i detaljeret opsætning og evt. udvikling af prototyper. Kundens detailprocesser og -krav til SolutionHouse’s leverance gennemgås og dokumenteres efter behov. Beskrivelser af detail-løsninger udarbejdes og gennemgås/testes i tæt/agilt samarbejde med kunden, der tager ansvar for foreløbige beslutninger om detaljeret opsætning og evt. udvikling af tilpasninger. Tilpasninger designes og estimeres. Aktiviteter, der kræves for at gennemføre resten af projektet, revurderes og estimeres. Hovedtidsplan og budget revurderes.

Konfiguration af ​​den samlede Microsoft Dynamics-løsning og design af specifikke og nødvendige tilpasninger, der kan tilfredsstille de forretningskrav, der blev identificeret i analysefasen.

Udvikling

Den vedtagne løsningsarkitektur sættes op i et testmiljø. Godkendte tilpasninger udvikles, implementeres og den detaljerede opsætning udføres. Testdata importeres eller indtastes. Tilpasninger udvikles og overdrages. Kunden udfører test af afgrænsede funktioner og tilpasninger.

Systemkomponenter, der er defineret og godkendt i designspecifikationerne, bygges og testes. Herunder udvikling af tilpasninger, integrationer, grænseflader og datamigreringsprocesser.

Deployment

Implementeringsfase, hvor alle bestræbelser samles for en vellykket overgang til den nye Microsoft Dynamics-løsning. De vigtigste aktiviteter i denne fase inkluderer slutbrugertræning, test af brugeraccept og den faktiske overgang til det nye eller opgraderede produktionsmiljø.

Operation

Driftsfasen definerer de aktiviteter, der kræves for at lukke projektet, yde support efter driftsstart og overføre løsning og viden til kunden.

Er du interesseret i
et samarbejde?

Du er altid velkommen til et uforpligtende og gratis møde med os om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt

T: +45 3060 6640
E: mail@solutionhouse.dk

SolutionHouse
Klamsagervej 35
DK-8230 Åbyhøj

CVR: 32776388