SolutionHouse
SolutionHouse
Mood picture

Project aanpak.  

Project is maatwerk

Projecten zijn maatwerk. Elk bedrijf is anders en elke bedrijfscultuur is anders. Standaard projectmethodes kunnen voor 80% bij aansluiten, maar het werk en dus de extra toegevoegde waarde die SolutionHouse kan geven, zit dan in de laatste 20%.

Hoe wij dat doen? We stemmen het af met u!

We kunnen en kennen SCRUM, agile en waterfall methodes. Maar we kunnen ook combinaties toepassen. En afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en het project geven we onszelf de tijd om te verkennen welke methode het beste werkt. 

We zullen vooraf een planning maken, maar zeker niet aarzelen om deze aan te passen, bij te schaven of zelfs overboord te gooien en opnieuw te plannen als de situatie hierom vraagt.