SolutionHouse
SolutionHouse
Mood picture

Stappenplan: Reis naar de Cloud  

Stap 1: Waarom naar de Cloud?

grafik

Allereerst: de Cloud is geen doel op zich! Althans, dat vinden wij. Het is wel zo, dat in onze optiek de Cloud de toekomst heeft. Maar er zijn verschillende vormen mogelijk.

Daarom is het belangrijk, dat we achter uw intrisieke motivatie komen waarom u een stap naar de Cloud overweegt. Daarbij zijn kosten, flexibiliteit, schaalbaarheid en outsourcen van hardware belangrijke pluspunten.

Maar ook (in het geval van D365F&O), automatische updates, eigenaarschap van de data, communicatie met On Premise oplossingen en overzicht over al uw IT systemen zijn belangrijke punten waarover nagedacht dient te worden. 

Wij gaan samen met u op zoek naar de antwoorden. Daarbij vormt uw bedrijfstrategie de basis en startpunt van de analyse. 

Het resultaat van deze oefening is een heldere IT strategie. Hiermee kunnen we samen met u het stappenplan verder uitwerken.

Stap 2: Analyse van de huidige IT en ERP omgeving

grafik

Op basis van de IT strategie gaan we samen met u een analyse maken van het huidige IT landschap. De basis zal uw ERP systeem zijn, maar ook aanpalende toepassingen zullen worden meegenomen. 

Het doel van deze oefening zal een stappenplan zijn. Welke applicaties voldoen nog? Welke applicaties zijn outdated en welke applicaties / functionaliteiten worden gemist. Als deze analyse gedaan is, kan worden gekeken in welke volgorde Power Apps applicaties deze functionaliteiten kunnen overnemen. 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Tijd en kosten registratie
  • Field Service Apps
  • Maintenance Apps

Maar ook delen van processen zoals inruimen, kwaliteitsregistratie, goedkeuringsproces van inkoopfacturen en HR functionaliteiten kunnen worden overgenomen door Power Apps. 

 

Stap 3: Power Apps als vervanging

Wanneer het duidelijk is welke functionaliteiten uit het huidige IT/ERP landschap vervangen gaan worden en de volgorde waarin dit gebeurt, kan een projectplanning worden gemaakt. Elke app is een eigen project waarin wij en u als klant intensief met elkaar samenwerken. Doel is om de functionaliteit binnen 6 weken te vervangen. Dat betekent dus een afgerond project in 6 weken.

Voordeel hiervan is dat de projectgroep overzichtelijk blijft en eenvoudig de focus kan bewaren. Door de projecten achter elkaar te plannen wordt er telkens nieuwe commitment naar elkaar uitgesproken. We leren elkaar kennen en begrijpen. Dit is belangrijk als we naar stap 4 gaan.

Het resultaat van deze stap is dat het ERP systeem is "ontdaan" van overbodige ballast en dat deze functionaleit is overgenomen door Power Apps in combinatie met Flow en Power BI. Deze applicaties draaien al in de Cloud en zo heeft u ongemerkt al een aantal stappen op de ladder gezet.

U bent nu klaar voor de laatste stap!

 

Stap 4: Upgrade van ERP naar D365 F&O

Uiteindelijk gaan we dan samen de stap van de upgrade van uw ERP systeem naar de Cloud maken. Of het nu een Public Cloud oplossing of een Private Cloud oplossing wordt; het stappenplan blijft hetzelfde.

Alle apps die al ontwikkeld zijn, kunnen gekoppeld worden aan de nieuwe D365 F&O applicatie. Er gaat dus niets verloren.

Bijkomend voordeel is, dat we samen al een relatie hebben, doordat we 1 of meerdere kleinere projecten samen tot een goed einde hebben gebracht in stap 3. Daarmee kunnen wij als partner een betere inschatting maken van de impact van een upgrade in Tijd, Geld, Resources en Doorlooptijd.

Dit zal de basis vormen van het projectplan. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we zo een duurzame relatie kunnen opbouwen met elkaar, die dergelijk upgrade traject alleen maar ten goede komt.

Meer info over deze stappen? Bel Rik Gruijthuijsen: 06-12611259 of mail rgr@solutionhouse.com