SolutionHouse
SolutionHouse
Stemningsbillede

Scrum-projekstyring  

Hold bolden i spil

Scrum er en af de agile metoder, der hurtigst vinder frem, fordi metoden er med til at ændre, hvordan organisationer ’centrifugerer resultater’ ud fra en stigende kompleksitet. Scrum giver en struktur, der sikrer resultater, mens man arbejder med skiftende krav, teknologi og værktøjer, der er mindre end perfekte.

Hos SolutionHouse er vi certificerede scrum-masters og har med fordel anvendt ”Scrum” som en projektstyringsmodel, der involverer både virksomhedernes medarbejdere og os som IT-specialister. Denne form for projektstyringsmodel lægger vægt på samarbejde, interaktion og tilpasning til forandringer frem for detaljeret dokumentation og lange kontraktforhandlinger.

Det gode ved Scrum er, at det er simpelt og let at bruge. Forandringer er gode, og kravændringer er velkomne selv sent i processen. Derudover er vores kunder meget involverede i processen, hvilket yderligere hjælper team’et til at fokusere på, hvad der er vigtigt i forhold til at opnå de satte mål. Hovedsagen er at komme i en tilstand, der er gennemsyret af princippet om konstant forbedring.