SolutionHouse
SolutionHouse
Stemningsbillede

Source Code Management  

Hold styr på dokumentationen

Tilretninger er ikke til at komme udenom, når vi i samarbejde med virksomhederne udvikler individuelle økonomisystemer. I de fleste tilfælde beskriver vi tilretningerne for brugerne, inden vi begynder på opgaven. Ikke desto mindre glipper dokumentationen ofte undervejs, når programmeringen går i gang.

Det betyder et vist oprydningsarbejde, som programmøren skal bruge tid på at opklare og danne sig et overblik over, inden det egentlige arbejde kan begyndes – alt imens uret tikker og taxameteret tæller.

Vores løsning er Source Code Management-modulet, som gør dokumentationen overskuelig og løbende kontrollerer, at ingen udokumenterede tilretninger flyder ind i systemet. Dette modul kan stort set anvendes på alle versioner af Microsoft Dynamics AX.

Med Source Code Management-modulet er det muligt at holde styr på alle tilretnninger i jeres Microsoft Dynamics AX. Du sikrer dig en overskuelig teknisk dokumentation, der sparer tid og giver et solidt overblik. Du undgår altså at skulle bruge en masse tid på at gennemskue andres tilretninger, og alle får mulighed for at følge med i processen.